23 januari 2020

13:30 - 14:00

Ontvangst

14:00 - 14:10

Introductie en inleiding

Ing. Nico Kluwen (voorzitter)

14:10 - 14:30

Welke normen zijn van toepassing tijdens de inspectie van de elektrische installatie?

Spreker: Gerard Nillessen - van der Heide

 • Oplevering van de elektrische installatie (NEN 1010)
 • Inspectie bestaande elektrische installatie (NEN 3140)
 • Beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico (NTA 8220)
14:30 - 14:50

Eisen ten aanzien van medewerkers en bedrijven

Spreker: Wouter van Bommel- Provison

 • Opleiding Scope 8 inspectie
 • Opleiding Scope 10 inspectie
 • Managementsysteem voor certificering
 • Certificering
14:50 - 15:10

Hiaten in de verzekeringsclausule NEN 1010 en aanwezige jurisprudentie

Spreker: Nico Kluwen

15:10 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:00

Uitvoeren van metingen en de interpretatie van de resultaten

Spreker: Kees Compaan - KWx

 • Omvang van de installatie (incl. PV-installatie)
 • Welke metingen zijn van essentieel belang tijdens de inspectie?
 • Aanvullende metingen voor de PV-installatie
 • Interpretatie van de meetresultaten
16:00 - 16:30

Thermografie als aanvulling op de inspectie van de elektrische installatie

Spreker: Maud Hovens - KWx

 • NPR 8040 Thermografie - Beoordelen van de gemeten temperatuur
 • Warmteoverdracht - Reflectie - Emissiviteit en absorbitiviteit
 • Het interpreteren van een IR opname
 • Thermische gradiënt en thermal tuning
16:30 - 17:00

Vragen en discussie

17:00 - 18:00

Afsluiting met een netwerkborrel